Wednesday, June 25, 2008

mencari kekasih

kulewati pagi, siang dan malam untuk
mencari kekasih
kutapaki jalan yang belum pernah
kulewati, ku rasakan rasa lapar yang
belum pernah kurasakan
perasaa nku adalah sebuah perasaan cinta
yang tak kunjung padam
aku mencari kekasihku yang telahhilang
setel ah pagi yang jahat membangunkan aku
dalam mimpiku..

No comments:

Post a Comment